top of page

Yaşam koçluğu; bireyin hedefini belirleyip, plan ve yol haritasını çizmesinde yardımcı olmayı amaçlayan yol arkadaşlığıdır. Koç, bireyin geçmişiyle ya da geçmiş travmalarıyla ilgilenmez. Şimdi ve gelecekle ilgilenir, bireyin planına eşlik eder.

Yaşam Koçu, danışanın hayatında memnun olmadığı durumları hafifletmede ve gidermede yardımcı olur. Bireyin potansiyelini en üst noktaya çıkarmak için; ne istediği, nasıl bir hayat istediği, nerede olduğu ve nerede olmak istediği gibi sorulara cevap arar.

Öncelikle danışanı büyük bir ilgiyle dinler, analiz eder, danışanın düşünce yapısını ve içinde bulunduğu durumun nasıl hissettirdiğini anlamaya çalışır. Asla yargılamaz ve eleştirmez. Danışanı ile eşit, dürüst, saygılı ve empatik ilişkiler kurar. Koçluk ve mentorlük birbirine karıştırılmamalıdır. Koç, kendi bilgi, beceri ya da tecrübelerini aktarmaz, bireye ne yapması gerektiğini söylemez. Güçlü yanlarını ve başarılarını vurgulayarak, bu becerilerini etkili bir biçimde kullanabileceği alanları görmesini sağlamak için, bireyin kendi cevaplarını bulabilmesini aynı zamanda doğru ve yanlışlarını görebilmesini sağlayacak güçlü sorular sorar. Aldığı cevaplar ve analizleri neticesinde güçlü ricalarda bulunarak, danışanını hedefine giden yolda pozitif duygu ve düşüncelerle destekler.

Yaşam koçu, danışanına, kendisini yeniden şekillendirme ya da yeni bir yol haritası çizme sürecinde, daha güçlü ve kendine güvenen bir birey haline gelmesi için gerekli enerji ve motivasyonu sağlar. Seanslar birebir sohbet halinde gerçekleşir.

Kimler Yaşam Koçluğu Alabilir?

  • Hayatlarını daha verimli ve mutlu yaşamak isteyenler

  • İçinde bulundukları durumlarla baş etmekte zorlananlar

  • Hayatlarını planlamakta zorluk çekenler

  • Mesleki seçimlerinde kararsızlık yaşayanlar

  • Kariyerinde değişiklik yapmak isteyenler

  • Hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler

  • Her türlü ikili ilişkilerinde problem yaşayanlar

  • Hayatlarında sürekli tekrar eden durum ve sorunlarla karşılaşanlar (aldatılma, terkedilme, başarısız olma, işten çıkarılma, vb)

  • Hayatlarında çözümleyemedikleri durumları olanlar

  • Hayatlarında köklü bir değişiklik yapmak, yeni kararlar almak isteyenler

bottom of page